top of page

Christmas 2011

Christmas 2011 (10).JPG
Christmas 2011 (3).jpg
Christmas 2011 (1).jpg
Christmas 2011 (5).jpg
Christmas 2011 (4).jpg
Christmas 2011 (2).jpg
Christmas 2011 (6).JPG
Students sharing refreshments with seniors after their Christmas concert
Christmas 2011 (17).JPG
Christmas 2011 (14).JPG
Christmas 2011 (18).JPG
Christmas 2011 (13).JPG
Christmas 2011 (12).JPG
Christmas 2011 (11).JPG
Merry Christmas &
Happy New year to All
Students sharing refreshments with seniors after their Christmas concert
bottom of page